Vattenkoncentrationen av miljögifter avgörande för upptag i marina organismer. Det giftiga miljögiftet PCB förekommer överallt i miljön idag. Det tas upp av organismer och koncentreras uppåt i både terrestra och akvatiska näringsvävar.