Ekosystemperspektiv i ekonomi. Vad händer om ekonomerna tar hänsyn till att naturresurser produceras inom ekosystem med komplex dynamik? Hur ska man kompensera lantbrukare som skapar våtmarker på sitt land om man inte känner till deras kostnader?