En central frågeställning inom ekologin handlar om hur och varför organismers utbredning och antal varierar i tid och rum. Detta forskningsfält går under namnet populationsdynamik. Populationsdynamik handlar om mönster, slumpmässighet, förändringar; helt enkelt matematik. Ekologer som analyserar data ofta måste leva med den osäkerhet det innebär att olika processer kan ge upphov till samma mönster i data. Att utifrån data avgöra vilken process som genererat data är därför inte alltid möjligt med mindre än att ytterliggare information tillförs.