De äldsta hajfossil man känner till kommer från devonperioden och är minst 380 miljoner år gamla. Under Mesozoikum (trias, jura och krita) dominerades hajfaunorna av hybodonta hajar under trias och första halvan av jura medan de moderna hajarna (Neoselachii) tog över från slutet av jura och numera är de enda levande hajarna på vår planet. Detta arbete har fokuserats på hajar från jura och tidig krita från Skåne och Bornholm. Mesozoiska sediment finns endast sparsamt bevarade i dessa områden och de är ofta täckta av kvartära avlagringar. Genom att provta sediment och tvätta dessa genom en sikt har sammanlagt fem hajfaunor kunnat identifieras.