I januari 1968 inträffade en flygplansolycka på havsisen ca 12 km väster om Thule flygbasen på nordvästra Grönland. Flygplanet, en amerikansk B-52, hade fyra kärnvapen ombord, som sprängdes sönder när planet störtade. Sprängningen orsakades av de konventionella sprängmedel som satt runt kärnladdningarna i de fyra vapnen. Dessa sprängningar var ej av nukleär art. I detta arbete beskrivs ett sätt att uppskatta aktivitetskoncentrationer i havssediment när dessa innehåller plutonium i form av s.k. hetpartiklar. Denna metod att uppskatta aktivitetskoncentrationen av plutonium i havssediment visar att tidigare uppskattningar är underskattade.