Sälar och fiske – så kan konflikten minskas. I Östersjöns svenska del drunknar varje år omkring 500 sälar i fiskeredskap, samtidigt som fisket gör förluster motsvarande bortåt en femtedel av fångstvärdet. Här lanseras nya metoder för att minska konflikten.