Johanna Wouters har forskat kring två cyanobakterier som heter Richelia och Nostoc. Nervgiftet BMAA återfanns i Nostoc PCC9229 som Johanna Wouters har studerat. Giftet anrikas i symbiosbildande organismer som används som föda i tropiska länder. Gifter som i stora doser kan orsaka sjukdomar som Alzheimer och Parkinson.