Jonas Nilsson har i sin forskning undersökt varför bestånden av blåstång, sågtång, abborre och gädda minskar längs med den sydöstra kusten i Sverige. Han visar att storskaliga strukturella förändringar av det kustnära ekosystemet ägt rum längs med sydöstra Sveriges kust. Orsakerna till förändringarna verkar bero på flera samverkande faktorer som till exempel övergödning, klimatförändringar, betning och predation.