Klimatvariationer kan stå för 40 procent av syrebristen i våra fjordar. Fjordarna längs den svenska västkusten lider till och från av syrebrist. I denna avhandling presenteras resultat som visar att så mycket som 40 procent av syreminskningen i djupvattnet kan bero på klimatvariationer.