Ny modell kan förutse spridningen av föroreningar i Östersjön. Att veta hur ett spårämne sprider sig horisontellt i sjöar och hav har betydelse för att förutse utbredningen av bland annat föroreningar, närsalter och plankton. I en avhandling visas att samma mekanismer som påverkar strömmar orsakade av vinden även ger en effektiv spridningsmekanism i vattnets ytskikt.