Klimatförändringar i Sverige kopplas till atmosfärscirkulationen. Nederbördsklimatet i Sverige har under 1900-talet genomgått en rad växlingar. Förändringarna kan till stor del kopplas till samtidiga växlingar i cirkulationen i atmosfären över Nordatlanten och Europa. Beräkningar visar också att atmosfärscirkulationen kan få stor betydelse för Sveriges framtida nederbördsklimat.