Biologisk mångfald förutsättning för väl fungerande ekosystem. Utrotning, överfiske och utsläpp är några av vår tids hot mot den biologiska mångfalden. Men behöver vi verkligen alla dessa arter? Ja, menar forskaren bakom denna avhandling.