Vävnadsprov från blåmusslor kan hjälpa musselodlare att finna bästa skördetid och mest gynnsamma odlingsplats. Blåmusslan (Mytilus edulis) lagrar energi i form av glykogen, då födotillgången är god och använder sedan denna energi till att bland annat utveckla ägg och spermier. I denna avhandling presenteras studier av svenska blåmusslor som visar att könsutvecklingen startar redan på hösten och pågår fram till leken som vanligtvis startar i maj/juni.