Karakterisering av miljögifter – en alternativ väg mot mer tillförlitliga riskbedömningar. Trots att vi konstant förorenar vår natur med allsköns kemikalier och ser skador på djur i förorenade områden är i dag vår kunskap om vilka kemikalier som är mest giftiga väldigt begränsad.