Det borde vara en självklarhet att den utbyggnad av vindkraft till havs som pågår inte innebär någon konflikt med miljömål eller miljöbalkens försiktighetsprincip. Men kunskapsläget är dåligt och inga undersökningar verkar planeras.