Vad är det som orsakar den rådande syrebristen i Östersjöns djupvatten? Är det övergödning, klimateffekter eller helt naturliga processer? Oceanografer och geologer skriver om problemet utifrån sina respektive perspektiv.