Vitmärlan, och särskilt dess ägg och embryon, följs inom miljöövervakningen för att man ska kunna upptäcka förorenade sediment. Nu har en ny typ av skada ökat kraftigt i ett område som anses rent och ostört.