Ramdirektivet för vatten har en central plats i EUs miljöpolitik. En ny förvaltningsorganisation, som tar hänsyn till naturens egna vattengränser, ska tillsammans med en sammanhållen lagstiftning leda till en bättre vattenmiljö.