För att förbättra övervakningen av Östersjöns vattenkvalitet kan fjärranalys och optisk övervakning vara ett bra komplement till den traditionella miljöövervakningen.