Östersjöländerna har begärt att få Östersjön klassat som ett särskilt känsligt havsområde, ett s.k. PSSA. Vad innebär detta, vem bestämmer om vad, och vad säger havsrätten?