Syreförhållandena i djupvattnet har en avgörande betydelse för den interna biogeokemiska omsättningen av näringsämnen i Östersjön. Vattekvaliteten i kustområden måste därför bedömas med hänsyn till både belastning från land och variationer i havsområdet utanför. Det ställer stora krav på underlag vid tillämpningen av Vattendirektivet