Kustområden är intressanta för en lång rad mänskliga aktiviteter. Samtidigt är de viktiga för att vidmakthålla biologisk mångfald och produktion i våra havsområden. En kartläggning har gjorts av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne.