Den svenska havsörnsstammen expanderar vidare och det finns reproducerande lokala bestånd längs i stort sett hela Östersjökusten.