Gråsälsstammen ökar i storlek. Dock bör ökningstakten för det svenska beståndet användas med viss försiktighet. Inventeringsmetoden har förändrats något under åren, och bristen på flygfotografering ger osäkra uppskattningar.