De senaste somrarna har det rapporterats om en mystisk fågeldöd. Företrädesvis bland gråtrut och andra vitfåglar. Frågorna har varit många, men svaren än så länge få. Här försöker man reda ut vad man har kommit fram till så här långt.