Kunskapen om ålgräsets utbredning är mycket begränsad. Länsstyrelsen i Skåne gjorde en inventering för att ta reda på var dessa skyddsvärda biotoper finns.