Kustexploatering

Kustområden är populära. Både bland människor och bland havets djur och växter. Vi människor använder, förändrar och påverkar kustområden direkt genom allt från vägbyggen, badplatser, småbåtshamnar och fritidshusområden till kustnära industriverksamhet, stora hamnar, avloppsreningsverk och fartygstrafik. Indirekt påverkas kustområdena förstås också av olika föroreningar, övergödning och fiske.