Ammunition och kemiska stridsmedel

Efter andra världskriget dumpades flera hundratusen ton kemiska och konventionella stridsmedel i havet av de allierade, det vill säga USA, England och Sovjet. Även Sverige har använt havet som dumpningsplats och i svenska havsområden finns 25 kartlagda platser där försvarsmakten dumpat ammunition. Östersjön är idag troligen det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. De utgör nu en fara för både människor och miljö.