Miljötillståndet i Bottniska viken

I Bottniska viken är miljögifter det största miljöproblemet. Längs kusterna har det sedan länge funnits många stora industrier, och miljögifterna transporteras även norrut med strömmar från södra Östersjön. De allra största miljögiftsproblemen finns i de södra delarna av Bottenhavet. Dioxinhalterna i fet fisk, såsom strömming och lax, överskrider EU:s gränsvärden för konsumtion, och även halterna av flamskyddsmedel och kvicksilver. Syrehalterna har försämrats i Bottenhavets djupvatten, vilket troligtvis beror på att syrefattigt vatten kommit in söderifrån.