Rapporter om miljötillståndet

Hur mår havet egentligen? Svaret på den vanliga frågan finns i i de rapporter om miljötillståndet i våra hav som regelbundet ges ut. Vi har samlat dem här för att ge en bra överblick och enkel åtkomst.