Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Mya arenaria

Sandmussla

Den vita sandmusslan har ett marint ursprung och blir mindre i Östersjön än vid västkusten. Den är en relativt ny art i Östersjön. Sandmusslan lever nedgrävd i mjuka bottnar. Ingången till deras andningsrör syns på bottenytan som två små ögon. Genom dem suger de in andningsvatten och plankton. Ju större musslan är desto djupare nedgrävd är den.

Läs mer

Rödlistade arter

Gadus morhua

Torsk

Torsken är en av våra mest populära matfiskar, men bestånden har blivit hårt drabbade av överfiske. Torsken leker vanligen på ett djup ned till 100, och äggen svävar fritt i vattenmassan. I Östersjön begränsas torskreproduktion av salt- och syrehalten i vattnet. Ynglen lever i det fria vattnet tills de blir 4–6 cm. Under den tiden kan de transporteras med strömmar till olika områden. Därefter lever de nära botten resten av sitt liv. De små ynglen äter djurplankton, men ganska snart går de över till kräftdjur, snäckor och musslor. När torsken blivit stor är fisk den viktigaste födan.

Läs mer