Växter och djur i våra hav

Ladda ner Livet i havet som app till din mobil eller platta.

Främmande arter

Homarus americanus

Amerikansk hummer

Den amerikanska hummern tillhör inte det naturliga svenska ekosystemet. Den hittas för första gången 2008 och har ökat i antal därefter. Man tror de har rymt från olagliga sumpningar (burar i havet) av importerade levanda amerikansk hummer. Arten anses vara invasiv och ställer till problem för den europeiska hummern. Man ser skillnad på de två arterna genom att titta under panntaggen, den amerikanska hummern har en eller två små taggar där under. Den europeiska hummern har också stjärtplattor i samma färg som resten av stjärten, plattorna på amerikanska hummern är ljusare än resten av stjärten. Den amerikansk hummern kan bli betydligt större än den europeiska hummern, det finns exemplar som vägt runt 20kg. En fara är att den kan föra med sig en smittsam sjukdom som vår europeiska hummer är mycket känslig för medan den amerikanska hummern är mycket motståndskraftig mot sjukdomen.

Läs mer

Rödlistade arter

Merlangius merlangus

Vitling

Vitlingen är en släkting till torsken, men är ljusare och har som vuxen inte den karaktäristiska skäggtömmen. Den kan leva både i stim och ensam. Födan består av småsill, skarpsill, tobis och kräftdjur. Vitlingen kan bli runt 20 år gammal. Den är utsatt för ett hårt fisketryck. Yngel av vitling söker ofta skydd från rovfiskar under maneternas nässeltrådar.

Läs mer