Båtbottenfärger - en fara för miljön

De flesta båtar behöver skydd för att minska påväxt av havstulpaner, alger och musslor. Många målar därför båten med båtbottenfärger som innehåller olika gifter. Problemet är att inte bara påväxtorganismerna förgiftas, utan även övrigt liv i vattnet.