Fakta om Västerhavet

Havet vid den svenska västkusten brukar kallas Västerhavet, och består av Skagerrak och Kattegatt. Här finns Sveriges saltaste vatten, vilket gör att haven är mycket artrika. I många sammanhang räknas Skagerrak till Nordsjön och Kattegatt som en del av Östersjön.