Främmande arter

För ett par decennier sedan var intresset för främmande arter inte stort. Enstaka fynd betraktades på sin höjd som kuriosa. Man hade ännu inte insett vidden av de verkningar som introducerade arter kan medföra. Under de senaste tio åren har intresset däremot ökat ordentligt.