Oljeutsläpp

Oljeutsläpp till havs är ett av samhällets mest uppmärksammade föroreningsproblem. Våra svenska hav är särskilt känsliga för utsläpp, och dessutom utsatta för en hög risk med intensiv fartygstrafik och många oljetransporter. Men även om stora utsläpp kan ha nog så dramatiska effekter, är den kontinuerliga påverkan av olika oljeprodukter och deras innehåll av giftiga kemikalier ett betydligt allvarligare problem.

Stora utsläpp sker vid olyckor, men bevakningsmyndigheterna registrerar ett stort antal mer eller mindre avsiktliga utsläpp varje år. Kollisioner och förlisningar kan innebära betydande oljeutsläpp även utan att tankfartyg är inblandade, eftersom nästan alla större fartyg har med sig bunkerolja i stora mängder för det egna maskineriets behov. De upptäckta oljeutsläppen i våra hav har glädjande nog minskat de senaste åren, trots ökad fartygstrafik och bättre övervakning.