Plast i havet

Idag finns plast överallt och stora mängder hamnar till slut i havet i form av små partiklar, så kallade mikroplaster. Vetenskapliga studier visar att mikroplast kan orsaka stor skada på den marina miljön och dess organismer. På senare år har problemet med mikroplast uppmärksammats allt mer.