Om våra hav

Haven täcker hela sjuttio procent av jordens yta, och alla havsområden hänger samman. Trots det skiljer sig de olika havområdena åt när det gäller allt från salthalt, strömmar och temperatur till vilka djur och växter som lever där. Havsområdena skyddas på regional, nationell och global nivå. I Sverige finns en rad olika myndigheter som arbetar med frågor som rör övervakning, förvaltning och skydd av den marina miljön. Här hittar du information om allt detta, och du kan få en uppfattning om hur havsmiljöfrågor hanteras.