Havet 2011 - Om miljötillståndet i våra havsområden

Information

Utgiven av: Havsmiljöinstitutet, Havs-och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket

Ladda ned

Rapporten HAVET 2011 ger en samlad bild av miljötillståndet i våra svenska havsområden. Artiklarna i rapporten baserar sig på resultat från den nationella miljöövervakningen, regional miljöövervakning och aktuell havsmiljöforskning. Rapporten ges ut av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I HAVET 2011 medverkar mer än 50 författare, samtliga experter på sitt ämne. Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker havets miljötillstånd ur både geografiskt perspektiv och utifrån de miljömål som berör havet.

Jag vill beställa Havet 2011

Beställning av rapporten sker via Havsmiljöinstitutets webbplats.