Forskare på Havet.nu

Fredrik Jutfelt

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Ämnesområde: Jag studerar effekterna av havsförsurning och klimatförändringar på fisk. Hur påverkas fiskarnas fysiologi och beteende när haven blir varmare och pH sjunker?
Telefon: 0739244340
E-post: Fredrik.jutfelt@bioenv.gu.se
Hemsida: http://www.bioenv.gu.se/personal/Jutfelt_Fredrik
Sökord: Fisk fysiologi havsförsurning ocean acidification klimatförändringar global uppvärmning

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!