Forskare på Havet.nu

Edna Graneli

Linnéuniversitetet | Institutionen för biologi och miljö
Telefon: 0480-44 73 07
E-post: edna.graneli@lnu.se
Hemsida: http://lnu.se/personal/edna.graneli
Sökord: marina plankton, giftiga alger, algblomning, cyanobakterier, dinoflagellater, kväve, fosfor, isotoper, Östersjön, HABs
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!