Forskare på Havet.nu

Susanne Eriksson

Göteborgs universitet | Institutionen för biologi och miljövetenskap
Ämnesområde: Mina huvudsakliga forskningsområden är stressbiologi och ekofysiologi i kräftdjur (och andra ryggradslösa djur). Min forskning omfattar stressfaktorer (kopplade till föroreningar, övergödning eller klimatförändringar). Dessutom arbetar jag med att utveckla vattenbruket av marina arter i Sverige och för att förbättra fisket av större kräftdjur (havskräfta och hummer)
Telefon: 031-786 95 25
E-post: susanne.eriksson@bioenv.gu.se
Hemsida: http://www.bioenv.gu.se/personal/Susanne_Eriksson__sv/
Sökord: havskräfta, hummer, miljöpåverkan, vattenbruk, kräftdjur, stressbiologi
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!