Expert på Havet.nu

Göran Andersson

Svealands kustvattenvårdsförbund | Ämnesområde: Förbundssekreterare i Svealands kusvattenvårdsförbund. Samordning av miljöövervakning, information, förbundsadministration
Telefon: 08-5800 2101
E-post: goran.andersson@ksl.se
Sökord: miljöövervakning, svealand, vattenvårdsförbund, samverkan, avrinningsområde, vattenkvalitet, samverkan

Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!