Det byggs allt fler småbåtshamnar och bryggor längs med västkusten. Bryggorna byggs på små grunda vikar, med mjukbotten som är skyddande. Och det är precis dessa miljöer som har varit viktiga uppväxtmiljöer för bl.a. torsken. Det uppstår problem när uppväxtplatser försvinner, enligt Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet.