Alger som täcker havets botten blir en allt vanligare syn i våra hav, de växer på allt på botten och bildar till sist ett slemmigt täcke. Snabbväxande fintrådiga alger växer gärna på ålgräs. Ny forskning vid Uppsala universitet visar att kantnålarna föredrar att vistas i rent ålgräs utan påväxt.