Forskare på Fiskeriverket har kartlagt viktiga lek- och uppväxtområden för fisk som abborre, gädda och gös i delar av östersjön. Analysen visar att det nätverk av naturskyddade områden som finns endast inkluderar en liten del av de viktiga reproduktionsområdena för fisk.