Utredningen om verksamhet och organisation för den nya myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor har idag överlämnats till miljöminister Andreas Carlgren.