Avhandling

Miljöanalys med livscykelperspektiv av marina livsmedel från vilda bestånd

Environmental Life Cycle Assessment of seafood products from capture fisheries.

Fiskemetod och hållbart nyttjande av fiskbestånd viktigast för miljöanpassat fiske. Att fiskbestånden nyttjas hållbart med miljöanpassade fiskemetoder är viktigast för att minska miljöbelastningen av fisk och skaldjur. Därefter är det konsumentens vanor som är av störst betydelse, bland annat genom val av produkter, hemtransport och tillagningssätt.

Relaterad information