Artikel

Väder, tillrinning och is

Året 2005 var ett milt år, främst tack vare en mild januarimånad och en mild höst. Temperaturmässigt kulminerade vintern ovanligt sent.. Tillrinningen till Bottniska viken var relativt hög, i genomsnitt 20 procent högre än medelvärdet för perioden 1961-1990.

Relaterad information