Rapport

Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk

SLU Aqua genomför årligen en biologisk kontroll utanför kärnkraftverket Ringhals, för att övervaka kraftverkets påverkan på fauna och flora. Detta sker dels genom kontroll av fisk som följer med in i kylvattnet, men även vad som påverkas i det begränsade området där uppvärmt vatten leds tillbaka ut i havet. En mer omfattande kontroll efter främmande arter genomfördes under 2016, där tunnlar på industriområdet kontrollerades, samt svallschakt, men inga nya arter påträffades där.

Relaterad information