Rapport

Ekonomisk statistik om sektorer som är beroende av havet

Av Sveriges totala omsättning står de maritima näringarna för 2,2 procent. Denna rapport identifierar och redovisar vilken ekonomisk betydelse de näringarna har. Den totala omsättningen i de maritima näringarna är omkring 160 000 miljoner kronor, vilket utgör cirka 2,2 procent av Sveriges totala omsättning. I dessa näringar uppgår den totala anställningen till omkring 73 000 som utgör 2,8 procent av Sveriges totala anställningar. I en uppdelning av maritima näringar i sektorer är marin turism den största, följt av sjöfart och hamnar och stödtjänster.

Relaterad information